.

.
InAGaddaDaVida 8b+ photo:Kilian Fischuber

5 Mart 2018

RickçuryalıMortaday 7c+

3-4 yıllık temizleme,tutamakları ve çözümü bulma çabasının sonunda her şey birleşti :) ..

* blok Sahil sektörde 21 no'lu blok' un hemen arkasında